Daty rozpoczęcia

Kursy, które oferuje akademia trwają przez cały rok. Akademia jest jedynie zamnkięta w święta narodowe. 

Daty rozpoczęcia kursów

Kursy dla studentów znających język hiszpański rozpoczynają się w każdy poniedziałek.

Kursy dla początkujących rozpoczynają się:

Daty rozpoczęcia w 2021 roku

Cursos

 • 4 i 18 stycznia
 • 1 i 15 lutego
 • 1 i 15 marca
 • 5 i 19 kwietnia
 • 4 i 17 maja
 • 7 i 21 czerwca
 • 5 i 19 lipca
 • 2 i 16 sierpnia
 • 6 i 20 września
 • 4 i 18 października
 • 2 , 15 i 29 listopada
 • 13 grudnia

Przed rozpoczęciem kursu wszyscy studenci, posługujący się językiem hiszpańskim muszą przystąpić do testu sprawdzającego poziom języka. Pozwala to na utrzymanie w miarę jednorodnego poziomu w grupach.

Na zakończenie kursu student powinien przystąpić do końcowego egzaminu aby otrzymać certyfikat kończący kurs.

Święta narodowe w 2021 roku

curso

 • 1 i 9 stycznia
 • 19 marca
 • 1 i 2 kwietnia
 • 3 maja
 • 16 sierpnia
 • 12 października
 • 1 i 9 ilistopada
 • 6 i 8 grudnia

W przypadku kiedy student przyjeżdża na tylko 2 tygodnie, dni wolne są odpracowywane poprzez zwiększenie godzin zajęć.