Kursy DELE

Są to kursy praktyczne przygotowujące do Dyplomu z Hiszpańskiego jako Języka Obcego.

Diplomy DELE (Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego)

Studenci, którzy chcą zdać ten egzamin, mogą zarejestrować się na naszej stronie internetowej.

Przeczytaj informacje na temat egzaminu DELE na stronie Instytutu Cervantesa.

Charakterystyka kursów przygotowujących do egzaminów DELE

Są to kursy praktyczne przygotowujące do Dyplomu z języka hiszpańskiego, jako języka obcego. Nie są to kursy nauki gramatyki, lecz kursy praktyczne, w czasie których próbujemy zaznajomić studentów z formą egzaminu, czyli jego 4 częściami (Rozumienie tekstu, Rozumienie ze słuchu, Wypowiedź pisemna, Wypowiedź ustna).

Kursy te charakteryzują się poniższymi cechami

Godziny zajęć

Ceny

Sprawdź ceny kursów DELE.