Kurs + Praktyki w firmie

Program przeznaczony dla studentów, którzy chcą się uczyć i jednocześnie pogłębić wiedzę doświadczeniem zawodowym.

Kursy te oferują możliwość praktyki i poprawy języka hiszpańskiego poprzez staż w firmie. Studenci powinni zrealizować intensywny kurs języka hiszpańskiego, co najmniej 4 tygodniowy w celu uzyskania minimalnego poziomu, aby móc uczestniczyć w praktykach. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze szkołą.