Erasmus+

Program Erasmus+

Unia Europejska opracowała program mobilności w celu promowania edukacji i współpracy między instytucjami edukacyjnymi we wszystkich krajach tworzących Unię Europejską.

W ofercie znajdują się programy dla studentów indywidualnych oraz dla całych organizacji. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie KA1 Mobility. Warto zauważyć, że programy te są skierowane do osób na wszystkich poziomach i ze wszystkich środowisk edukacyjnych. Mogą to być uczniowie szkół średnich, uczniowie szkół zawodowych, studenci szkół wyższych lub słuchacze szkół dla dorosłych.

Jakie osoby mogą wziąć udział w kursach języka hiszpańskiego dofinansowanych przez Erasmus+?

  • • Dyrektorzy lub osoby odpowiedzialne za kształcenie w organizacjach edukacyjnych
  • • Nauczyciele języka hiszpańskiego jako języka obcego (ELE)
  • • Nauczyciele innych przedmiotów, którzy uczą swojego przedmiotu w języku hiszpańskim
  • • Personel administracyjny organizacji edukacyjnych
  • • Studenci i niedawni absolwenci szkół wyższych

Jakie kursy dofinansowane z programu Erasmus+ są najczęściej poszukiwane?

Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium, które pokrywa do 80% kosztów podróży, zakwaterowania i opłat za kurs. O to stypendium należy ubiegać się za pośrednictwem swojej placówki edukacyjnej, ponieważ trzeba wypełnić i podpisać stosowne dokumenty.

Nasza szkoła może zaoferować następujące kursy:

FAQS

Kto może wziąć udział?

O stypendium może ubiegać się każda osoba (dyrektor szkoły, kierownik studiów, pracownik administracyjny, nauczyciel lub student lub niedawny absolwent ), która jest członkiem instytucji edukacyjnej.

Czy mogę samodzielnie ubiegać się o stypendium?

Nie. Jak wspomniano powyżej, aby ubiegać się o stypendium trzeba należeć do instytucji edukacyjnej.

Jak zgłosić się do programu Erasmus+?

Należy porozmawiać z koordynatorem ds. mobilności w swojej instytucji edukacyjnej, aby dowiedzieć się, co może zaoferować. Gdy dana instytucja edukacyjna zaaprobuje wniosek, należy wypełnić formularz o fundusze Erasmus+.

Należy wypełnić kilka dokumentów, które przekaże dana instytucja edukacyjna. Po zatwierdzeniu należy podpisać umowę pomiędzy tobą, twoją szkołą i szkołą EUREKA.

Jakie informacje dotyczące szkoły EUREKA powinno się zawrzeć w dokumencie?

Twoja instytucja edukacyjna powinna skontaktować się z EUREKA. School of Spanish Language S.L.

Dane szkoły EUREKA dla potrzeb Erasmus+ są następujące:

PIC: 940701442

ID: E10166105

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Zazwyczaj należy złożyć dwa dokumenty:

  • • Wniosek. Instytucja edukacyjna musi złożyć wniosek o dofinansowanie do agencji Erasmus+ w twoim kraju. Ten dokument musi być wypełniony przez ciebie i twoją szkołę.
  • • Umowa akademicka, którą należy wypełnić w trzech etapach (przed wyjazdem, w trakcie i po wyjeździe). Dokument ten zostanie podpisany przez ciebie, twoją uczelnię i szkołę EUREKA.

Kiedy otrzymam wypłatę stypendium?

Zazwyczaj stypendium otrzymuje się w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu. Pieniądze należy wpłacić z góry, a następnie agencja Erasmus+ wypłaci ci kwotę stypendium.


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.